اشتغال زایی جوانان رکاوند

سلام

قریب به یکسال قبل موضوع بیکاری تعداد بسیاری از جوانان رکاوند و اشتغال زایی برای آنان در جمع دوستان مطرح شده بود.

بر آن شدیم تا به نوبه خودمان اقدامی در راه رفع و یا تقلیل این معضل برداریم.

از این رو ، موضوع ارائه طرح اشتغال رایی در قالب جلسات شهرستانی و استانی پیگیری شد.

2 طرح در ابتدا مطرح و نظرات کارشناسی با استفاده از متخصصان امر جمع آوری تدوین و در جلسات  رسمی مطرح و البته مورد تصویب و استقبال مسئولان شهستان و استان قرار گرفت.

بخشی از این طرح ها در موضوع پرورش ماهی در قفس هایی دریایی در دریای سواحل رکاوند و دیگری مربوط به ایجاد پارک های آبی در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدهاشمی نژاد امیر آباد بود.

چرا که با توجه به سود آوری تضمین شده به خصوص در قفس دریایی و پارک های آبی اقدام پیگیرانه ای از سوی سرمایه گذاران یعنی شرکت جوانان سبز رکاوند و شرکت تعاونی کبک سفید رکاوند صورت نگرفت.

با این حال پیگیری ما ادامه دارد و جلسه ای در روز 4 شنبه 7 بهمن در فرمانداری راجع به پیگیری این موضوع برگزار می شود.

این شاید آخرین مورد پیگیری موضوع باشد چرا که تا نگرید طفل که نوشد لبن

اما امیدوارم دوستان عزیزم کمی همت کنند و پیگیر ماجرا باشند تا انشاء الله زمینه اشتغال و سودآوری تعداد بسیاری از جوانان با معرفت و مرام رکاوند و سایر محلات همجوار فراهم گردد.

انشاء الله

بر سر آنم که گر زدست بر آید      دست به کاری زنم که غصه سرآید

/ 1 نظر / 13 بازدید

خداوند جزای خیر وسلامتی به شما دهد که به فکراین جوانان هستید.اگر شخص یا مسئولی ازدستش کاری بر بیاد برای این جوانان انجام ندهد ازگناهان بزرگ می باشد.جوانان ما جوانان خوبی اند نگذاریم از دستشان بدهیم...