بی بصیرت ها

عجب مخلوقاتی هستند این جور آدم ها.... همیشه یک قدم عقبند

به پیامبر می  گفتند : خدا را قبول داریم..... اما تو را نه؟!

به حضرت علی علیه السلام می گفتند: پیامبر را قبول داریم ....... اما تو را نه؟!

به امام حسین علیه السلام می گفتند: می دانیم که فرزند پیامبر هستی .... اما با تو می جنگیم

..................................................................................................................................................

به امام خمینی (سلام اله علیه) می گفتند: امام زمان را قبول داریم....... اما تو را نه؟!

امروز هم به امام خامنه ای می گویند..... امام خمینی را قبول داریم .... اما تو را نه؟!

عجب جماعتی هستند بعضی ها...

 همیشه عقب می مانند. ........

امیدواریم جهال معاصر مان از خواب غفلت بیدار شوند

در غیر اینصورت مصداق این بیت هستند""""

صدها چراغ دارد و بیراهه می رود

بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش

 

 

خدا عاقبت ما و شما رو به خیر کنه

امین

/ 1 نظر / 47 بازدید