رزمایش پیامبر اعظم 9

سلام وقتی رزمایش پیامبر اعظم داشت تموم می شد بچه های سپاه و بسیج باز هم گل کاشتند. موشکی نمایان شد که همه رو مات و مبهوت کرد.

انصافا دست مریزاد بچه ها .... خدا شما رو حفظ کنه..... توفیق سربازی رهبر عزیزمون گوارای وجودتون.... البته شما اونجا و ما هم اینجا همگی با هم توفیق سربازی حضرت آقا رو داریم....... یه چیزی تو دلم مونده که خوش دارم بگم از قول همه بچه مذهبی ها و بچه مسجدی های رکاوند......   از این دست موشک ها کم نداریم برای اینکه هر وقت آقامون اراده کنه بر قلب دشمنان خارجی و داخلی بزنیم. خارجی هاش که معلومه ..... اما داخلیش؟!      ...... مفت خورای بیت المال که خون مردم رو مثل زالو مکیدند..... هر روز گندی از اونا متصاعد میشه . موجب اذیت و آزار مردم عزیزمون میشه...... وظیفه سربازی مون حکم می کنه منتظر امر رهبر بمونیم..... همون جور که مناجات شعبانیه می خونیم . کسانی که جلوتر باشند یا کسانی که عقب بمونند از کشتی نجات پیاده بشن مطمئن هستیم که جزو غرق شدگان خواهند بود.....

/ 0 نظر / 16 بازدید